TOP 5 'sparen zonder voorwaarden' (overzicht)
1,75% Knab: Knab Flexibel Sparen
1,70% Zwitserleven: Internet Sparen
1,65% ICBC: Spaarrekening *
1,65% Argenta: Internetspaarrekening *
1,65% Nationale-Nederlanden: Internetsparen
deposito 1 jaar
2,10% NIBC Direct
2,00% Anadolubank
2,00% Demir-Halk Bank
deposito 2 jaar
2,25% Anadolubank
2,20% NIBC Direct
2,20% Knab
deposito 3 jaar
2,55% Bigbank
2,30% NIBC Direct
2,30% Anadolubank
deposito 4 jaar
2,80% Bigbank
2,40% NIBC Direct
2,40% Demir-Halk Bank
deposito 5 jaar
3,05% Bigbank
2,60% Demir-Halk Bank
2,60% NIBC Direct
deposito 10 jaar
3,70% Bigbank
3,40% NIBC Direct
3,30% Zwitserleven

Icesave ontwikkelingen. Update: spaargeld Nederlandse spaarders gered!

8 oktober 2008

Icesave in de problemen (bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit nieuwsbericht ge-update)
Een woordvoerder van Icesave Nederland heeft medegedeeld dat alle overboekingen vanaf de Icesave spaarrekening naar een tegenrekening die na maandagmiddag gedaan zijn, geannuleerd zijn. Het kantoor van Icesave aan de Amsterdamse Zuidas is verlaten en alle dossiers van Landsbanki/Icesave Nederland zijn naar De Nederlandsche Bank (DNB) overgebracht. (bron: Quotenet.nl)

DNB heeft vandaag toegezegd indien nodig (in geval van faillissement van Icesave’s moederbedrijf Landsbanki) ‘alle garantieaanvragen van Nederlandse Icesave spaarders aan de IJslandse overheid te facilliteren’ (bron: Nu.nl). Het ‘facilliteren van de aanvraag’ betekent echter alleen dat DNB helpt bij het doen van de aanvraag, niet dat DNB of de Nederlandse staat garant staat voor spaartegoeden tot 20.887 euro.

IJslands garantiestelsel
Voor Icesave heeft de dekking van het Nederlandse depositogarantiestelsel die tot voor kort gold tot aan 20.000 euro spaargeld nooit gegolden. Op sparen bij Icesave was en is tot aan 20.887 euro het garantiestelsel van IJsland van toepassing. De dekking van de Nederlandse depositogarantieregeling is deze week verhoogd tot 100.000 euro. Deze verhoging vervangt echter alleen de ‘basisdekking’ die op sparen bij Icesave niet van toepassing is. Deze basisdekking is op Icesave niet van toepassing omdat De Nederlandsche Bank Icesave de hiervoor benodigde status nooit heeft toegekend. Het is Rekeninginfo.nl onbekend of Icesave deze status nooit bij DNB heeft aangevraagd, ofdat DNB verlening van deze status geweigerd heeft.

Wat nu?
Momenteel is de situatie omtrent Icesave/Landsbanki onduidelijk. Zolang de bank niet in faillissement verkeert, dient de bank haar verplichtingen gewoon na te komen. Doordat spaarders momenteel echter niet bij hun tegoeden kunnen, is de bank in gebreke. De Consumentenbond heeft aangegeven een kort geding bij de rechter te beginnen. Een groep spaarders heeft zich verenigd en probeert inmiddels via een incassobureau beslag te laten leggen op een deel van het vermogen van Icesave Nederland (bron: Nu.nl).

Bij Rekeninginfo.nl betwijfelen wij of de door de Consumentenbond en de groep beslagleggers gezette stappen tot (effectief) resultaat zullen leiden.
Of de staat IJsland in staat zal zijn om de IJslandse garantieregeling na te komen is onzeker.

Dit topic zal ge-update worden bij belangrijk nieuws omtrent Icesave

- UPDATE 20:47 N.a.v. nieuws in diverse media: Zowel de Consumentenbond als de ‘groep beslagleggers’ heeft inmiddels aangegeven af te zien van de eerder aangekondigde stappen. De minister van Financien (Wouter Bos) heeft aangegeven dat de Nederlandse overheid druk zal uitoefenen op de IJslandse overheid om het IJslandse garantiestelsel na te leven zodat Nederlandse Icesave spaarders ook hun spaargeld tot 20.887 euro vergoed krijgen.

- UPDATE 9 oktober 19:10. De situatie omtrent de spaartegoeden van Icesave spaarders is nog onduidelijk. Momenteel speelt Nederland de bal (terecht) naar IJsland. IJsland speelt de bal echter weer terug (zie Nu.nl).

- UPDATE 10 oktober 9:09 uur. Gisteravond heeft De Nederlandsche Bank bekend gemaakt dat het Nederlandse depositogarantiestelsel alsnog van toepassing wordt verklaard op de Nederlandse Icesave spaartegoeden. Spaargeld tot 100.000 euro per persoon wordt straks uitgekeerd door DNB, die de vorderingen van de Nederlandse spaarders op Icesave zal overnemen. Spaargeld wordt straks dus door DNB uitgekeerd aan de Nederlandse Icesave spaarder, de spaarder hoeft zich dus niet zelf tot een instelling uit IJsland te wenden. Meer info op DNB.nl, klik hier.

- UPDATE 10 oktober 17:26 uur. Inloggen en het bekijken van het opgebouwde spaartegoed bij Icesave kan nog steeds. Dit kan via https://onlinebank.icesave.nl/online-bank.aspx?p=noid&source=email&ntc=dutch&ntna=login&ntlc=email&ntps=bottom&nta=InitialWelcomeEmail

Hoogste rente deposito