TOP 5 'sparen zonder voorwaarden' (overzicht)
1,75% Knab: Knab Flexibel Sparen
1,70% Zwitserleven: Internet Sparen
1,65% ICBC: Spaarrekening *
1,65% Argenta: Internetspaarrekening *
1,65% Nationale-Nederlanden: Internetsparen
deposito 1 jaar
2,10% NIBC Direct
2,00% Anadolubank
2,00% Demir-Halk Bank
deposito 2 jaar
2,25% Anadolubank
2,20% NIBC Direct
2,20% Knab
deposito 3 jaar
2,55% Bigbank
2,30% NIBC Direct
2,30% Anadolubank
deposito 4 jaar
2,80% Bigbank
2,40% NIBC Direct
2,40% Demir-Halk Bank
deposito 5 jaar
3,05% Bigbank
2,60% Demir-Halk Bank
2,60% NIBC Direct
deposito 10 jaar
3,70% Bigbank
3,40% NIBC Direct
3,30% Zwitserleven

Moet u uw spaarsaldo vaak checken? O.a. ASN en Bank of Scotland vinden van wel!

5 juli 2011

Nadat MoneYou vanochtend aankondigde de algemene voorwaarden te veranderen, raakte de spaarbank vandaag flink in opspraak. De bank kondigde namelijk aan dat zijn klanten voortaan verplicht zouden worden om minstens eenmaal in de tien dagen in te loggen in zijn online omgeving. Veel spaarders raakten hierdoor behoorlijk gepikeerd, zo blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op Telegraaf.nl en uit de algemene teneur op Twitter.

MoneYou bedenkt zich
Naar aanleiding van de verontwaardigde reacties, heeft MoneYou zich inmiddels bedacht. De bank ‘betreurt het dat de verplichting tot verwarring heeft geleid’ en heeft daarom besloten dat de oude controletermijn van minstens eens per maand blijft gelden.

Verplichting om saldo en afschrijvingen te controleren gebruikelijk?

MoneYou blijkt niet de enige te zijn met de verplichting frequent in te loggen. De ‘verplichting om te controleren’ geldt namelijk bij meer banken.
ASN Bank maakt het zelfs nog bonter dan MoneYou: ASN verplicht klanten namelijk om ‘om de saldi en saldomutaties periodiek, maar minstens één keer per week, te controleren’ (zie voorwaarden ASN).

Bank of Scotland verplicht zijn klanten om in te loggen om ‘de Beveiligde Mailbox regelmatig, en in ieder geval iedere veertien dagen, te controleren op de aanwezigheid van nieuwe berichten’ (zie voorwaarden).

Bij Triodos dient de klant ‘ten minste één keer per twee weken de elektronische informatie te controleren’ (zie voorwaarden). Ook Rabobank verplicht de gebruikers van het populaire Internet Sparen om ‘regelmatig – maar ten minste één keer per maand – de door de bank ter beschikking gestelde rekeninginformatie te controleren’ (zie voorwaarden).

‘Verplichting’ juridisch houdbaar?

Bij een betaalrekening mag een bank best verwachten dat de klant zijn afschriften regelmatig controleert, bijvoorbeeld elk kwartaal. Een verplichting van dergelijke aard in de voorwaarden opnemen lijkt dan ook redelijk. De aard van een (online) spaarrekening is echter anders. Veel spaarders maken maandelijks een vast spaarbedrag over naar hun spaarrekening en kijken er verder niet naar om. Dit hoeft ook niet. Het enige wat de spaarder dient te doen is geld overmaken op het juiste rekeningnummer. De klant mag van de bank verwachten dat de storting daarna goed verwerkt wordt. Dat is immers de kern van de overeenkomst.
contract

De verplichting om regelmatig in te loggen om spaarsaldo en afschrijvingen te controleren staat opgenomen in de algemene voorwaarden. Bij Rekeninginfo.nl zijn wij van mening dat het in de voorwaarden van spaarrekening opnemen van een ‘te korte controletermijn’ onredelijk is. Ook een maandelijkse controleverplichting is, vanwege de aard van een spaarrekening, naar onze mening onredelijk kort.

Welke termijn of frequentie wel redelijk is, is natuurlijk voer voor discussie. Het is volgens ons echter in het geheel niet nodig om een concreet benoemde controletermijn in de voorwaarden op te nemen. Het opnemen van de verplichting om ‘regelmatig te controleren’ kan in de praktijk volstaan om een bank tegen ‘extreme gevallen’ te beschermen. Voorbeeld: een spaarder die na zes jaar niet inloggen zich beroept op een vijf jaar geleden door de bank gemaakte fout kan dan door de bank mogelijk succesvol tegengeworpen krijgen dat overeengekomen is dat hij ‘regelmatig’ zou controleren.

Learning the hard way
MoneYou heeft inmiddels ‘the hard way’ geleerd dat spaarders weinig begrip hebben voor de ‘verplichting’ om vaak in te loggen. Elke concreet genoemde termijn komt klantonvriendelijk over. Bovendien wekt een controleverplichting de suggestie dat frequente controle noodzakelijk is omdat niet op een goede afhandeling door de bank vertrouwd mag worden!

Rekeninginfo.nl hoopt dat banken die vergelijkbare bepalingen in hun algemene voorwaarden hebben staan in zullen zien dat een verplichte ‘korte controletermijn’ niet past bij het karakter van een spaarrekening. Naast zojuist genoemde marketingtechnische nadelen is het beding feitelijk een ‘dode letter’. Een spaarbank die zich met droge ogen bij de rechter er op beroept dat zijn klanten (zeer) frequent moeten inloggen om te controleren of de bank zijn werk wel goed doet, zal immers nog meer kritiek te verduren krijgen dan dat MoneYou vandaag kreeg.

Hoogste rente deposito